Waarom een liposuctie?

Vetzucht is een aandoening waarbij teveel vet wordt afgezet op plaatsen waar ook normaal vet voorkomt, zoals het onderhuidse vetweefsel. Het vet wordt uit het voedsel opgenomen in de vetcellen, die aanzienlijk in omvang kunnen toenemen. Het aantal vetcellen blijft echter gelijk, omdat er geen nieuwe cellen ontstaan.
Abnormale vetstapeling daarentegen is een betrekkelijk weinig voorkomende afwijking, waarbij het vet slechts wordt afgezet op bepaalde plaatsen, zoals heupen of billen, terwijl overigens de vetlaag op het lichaam normaal van dikte is. Dit berust op een verhoogd aantal vetcellen op deze plaatsen, als gevolg van een abnormale aanleg.
Overgewicht als zodanig kan niet verminderd kan worden door het chirurgisch verwijderen van overtollig vetweefsel.
Het is technisch wel mogelijk abnormale vetafzetting chirurgisch te verwijderen, althans wanneer die zich op goed te benaderen plaatsen bevindt; onderhuids aan de hals, buik, heupen, benen en armen. Dmv liposuctie is het mogelijk vetweefsel te verwijderen zonder lange uitgebreide littekens te maken.

Voor de ingreep 

Grondige anamnese en klinisch onderzoek worden verricht door de chirurg tijdens het consult. Afhankelijk hiervan wordt de meest aangewezen techniek met u besproken, alsook de mogelijke complicaties. Indien akkoord, worden voor de operatie, evenals erna, medische foto’s gemaakt.
Vooraleer over te gaan tot de ingreep, dient uw gewicht stabiel te zijn. Indien u zou roken, dient u te stoppen met roken minstens 6 weken voor de ingreep en tot 2 weken na de ingreep.
De dag voor de ingreep kan u zich wassen met antiseptische zeep, zoals chloorhexidine.

Hoe gebeurt de ingreep?

Eerst wordt aangetekend welk gebied moet worden uitgedund. Dan wordt via een kleine snede fysiologisch vocht met een bepaalde hoeveelheid adrenaline ingebracht in deze zone. Liposucties worden uitgevoerd dmv de high definition SAFE liposuction techniek. Dit omvat Separation, Aspiration and Fat Equilisation. Dmv van deze nieuwe techniek wordt het risico op onregelmatigheden geminimaliseerd. De high definition liposuction omvat een 360° behandeling met accentueren van de spiercontouren. De vetcellen worden alzo op de best mogelijke manier, zonder te veel bloedverlies, verwijderd. Na infiltratie en separatie, wordt een zuigcanule ingevoerd, die aangesloten is op een zuigpomp. Zo kan vetweefsel van de aangegeven plaats worden weggezogen. Het behandelde lichaamsdeel wordt daarna met stevige elastische windsels of pleisters verbonden. Een gaine wordt nadien ook aangelegd om te zwelling te minimaliseren en de contour te optimaliseren.
Vaak is een korte ziekenhuisopname nodig en zal de behandeling onder narcose plaatsvinden.
Afhankelijk van de omvang van de ingreep, is het ook soms mogelijk onder plaatselijke verdoving te werken.

Wat zijn de voordelen van liposuctie?

Het verwijderen van vetweefsel met huid (dermolipectomie) heeft als groot nadeel dat lange littekens achterblijven. Niet steeds is te voorspellen hoe deze littekens zullen uitvallen. Bij liposuctie blijven er vrijwel geen uitwendige littekens achter. Ook worden vaten en zenuwen nauwelijks beschadigd, wat wel het geval is bij dermolipectomie. Indien de huid niet al te veel was uitgerekt, past deze zich door elasticiteit goed aan.
Liposuctie is een methode die zich het beste leent voor verwijdering van beperkte vetophoping bij een nog redelijke strakke huid.
De lichaamscontour kan hiermee gecorrigeerd worden.
De lokale vetstapeling kan niet terugkomen omdat immers de overtollige vetcellen zijn verwijderd.

Wat zijn de beperkingen van liposuctie?

Liposuctie moet niet gezien worden als een methode om lichaamsgewicht te verminderen. Bij ernstige vetzucht rekt de huid sterk uit en kan zelfs in plooien gaan hangen. De elasticiteit is dan niet voldoende meer om na verwijdering van het vetweefsel de huid zich aan de nieuwe onderlaag te kunnen laten aanpassen. In die gevallen moet men ook de overtollige huid verwijderen (dermolipectomie).
De hoeveelheid vet die in één keer d.m.v. liposuctie kan worden verwijderd is beperkt. In sommige gevallen zal dus na enige tijd opnieuw moeten worden geopereerd.

Na de ingreep

Na de ingreep is het behandelde gebied gezwollen, verkleurd en gevoelig. Dit verdwijnt meestal na 1 à 2 weken. De eerste 24 uur na de ingreep kan er nog wat ingebracht vocht via de insteekgaatjes draineren.
Er kan een tijdelijke ophoping van weefselvocht zijn in het behandelde gebied. De eerste maanden vertoont de huid een onregelmatig aspect. Het definitieve resultaat wordt pas bereikt na 3 tot 6 maanden.
Er wordt een elastisch drukverband aangelegd om de huid goed op de onderlaag te fixeren. De gaine dient gedurende 6 weken zo veel mogelijk gedragen te worden. Dit om de postoperatieve zwelling zo goed en snel mogelijk te laten verminderen.
Paracetamol volstaat gewoonlijk de eerste dagen na de ingreep qua pijnbestrijding.
De ingreep gebeurt meestal via een dagopname, tenzij de liposuctie zeer uitgebreid is.
Werkhervatting is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep.