Waarom een armlift?

Met het ouder worden, verliest de huid haar elasticiteit. Dit kan soms ook na extreem vermageren of zelfs na een zwangerschap. Als gevolg hiervan kan er overtollige en verslapte huid aan de achterkant van de bovenarm ontstaan. Sporten kan de armen er weer steviger doen uitzien, maar de verslapping van de huid zal hierdoor niet verbeteren.
Een armlift kan de slappe huid grotendeels verwijderen en de arm weer strakker maken met een betere contour.

Voor de ingreep (pre-operatief):

Grondige anamnese, klinisch onderzoek en metingen worden verricht door de chirurg tijdens het consult. Afhankelijk hiervan wordt de meest aangewezen techniek met u besproken, alsook de mogelijke complicaties. Indien akkoord, worden voor de operatie, evenals erna, medische foto’s gemaakt.
Vooraleer over te gaan tot de ingreep, dient uw gewicht stabiel te zijn. Indien u zou roken, dient u te stoppen met roken minstens 6 weken voor de ingreep en tot 2 weken na de ingreep.
De dag voor de ingreep kan u zich wassen met antiseptische zeep, zoals chloorhexidine.

De operatie:

Indien uitgebreid, gebeurt de ingreep onder algemene narcose (door een erkend anaesthesist). Een armlift kan eventueel ook gebeuren onder plaatselijke verdoving en licht roesje, indien minder uitgebreid.
Meestal is de enige oplossing de overtollige huid weg te nemen en een liftend effect te creëren ter hoogte van de resterende huid. Bij een echte armlift loopt het litteken van de oksel tot aan de elleboog en bevindt zich aan de binnenkant van de bovenarm. Met onderhuidse draad wordt de wonde gesloten. Vaak wordt de ingreep ook gecombineerd met liposuctie. Alzo kan de contour nog bijkomend verbeterd worden en kunnen de talrijke kleine lymfevaten en bloedvaten beter gespaard blijven.
De chirurg tracht de operatielittekens zo te laten lopen dat ze naderhand zo min mogelijk zullen opvallen. Er wordt een dosis antibiotica gegeven bij het begin van de ingreep.
Er worden meestal geen drains aangebracht.

Na de ingreep (postoperatief):

Een steunverband wordt aangelegd en blijft ter plaatse tot op de eerste controleraadpleging, binnen de week na de ingreep. Nadien kan u gedurende een zestal weken een ondersteunde steunkous dragen.
De ingreep gebeurt meestal via daghospitalisatie.
Paracetamol volstaat meestal, indien u gedurende de eerste 2 dagen enige pijn zou ondervinden. Vroege mobilisatie wordt aangespoord.
De hechtingen zijn zelf-oplosbaar.
Het duurt ongeveer een jaar voordat de littekens tot rust zijn gekomen. In de eerste fase van de littekengenezing, adviseren we lokale druk dmv pleisters en eventueel siliconentherapie
De eerste controleraadpleging wordt gepland na een week. Zware fysieke inspanning dient gedurende de eerste 6 weken vermeden te worden.
Werk kan u hervatten na een een week.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.