Waarom een dijlift?

Met het ouder worden, verliest de huid haar elasticiteit. Dit kan soms ook na extreem vermageren of zelfs na een zwangerschap. Als gevolg hiervan kan er  overtollige en verslapte huid aan de dijen ontstaan. Sporten kan de dijen er weer steviger doen uitzien, maar de verslapping van de huid zal hierdoor niet verbeteren. Een dijlift kan de slappe huid grotendeels verwijderen en de dij weer strakker maken met een betere contour.

Voor de ingreep (pre-operatief):

Grondige anamnese, klinisch onderzoek en metingen worden verricht door de chirurg tijdens het consult. Afhankelijk hiervan wordt de meest aangewezen techniek met u besproken, alsook de mogelijke complicaties. Indien akkoord, worden voor de operatie, evenals erna, medische foto’s gemaakt.
Vooraleer over te gaan tot de ingreep, dient uw gewicht stabiel te zijn. Indien u zou roken, dient u te stoppen met roken minstens 6 weken voor de ingreep en tot 2 weken na de ingreep.
De dag voor de ingreep kan u zich wassen met antiseptische zeep, zoals chloorhexidine.

De operatie

De ingreep gebeurt onder narcose (door een erkend anaesthesist) en volgens de meest recente technieken.
Wanneer de slappe huid zich beperkt tot het bovenste 1/3de van de bovenbenen, kan dit gecorrigeerd worden dmv een dijlift met horizontaal litteken. Hierbij bevindt er zich enkel een litteken thv de liesstreek. Wanneer er echter huid en vetoverschot bestaat ook thv het middelste en onderste 1/3de van het bovenbeen, zal vaak een bijkomend verticaal litteken moeten gemaakt worden om de overschotten te verwijderen.
Vaak wordt de ingreep ook gecombineerd met liposuctie. Alzo kan de contour nog bijkomend verbeterd worden en kunnen de talrijke kleine lymfevaten en bloedvaten beter gespaard blijven.
De chirurg tracht de operatielittekens zo te laten lopen dat ze naderhand zo min mogelijk zullen opvallen. Er wordt een dosis antibiotica gegeven bij het begin van de ingreep.
Er worden meestal redondrains aangebracht.

Na de ingreep (postoperatief):

Een steunverband wordt aangelegd en blijft ter plaatse tot op de eerste controleraadpleging, binnen de week na de ingreep. Nadien kan u gedurende een zestal weken een ondersteunde panty dragen.
De eerste dagen is het soms moeilijk om te zitten. De wonde moet goed proper gehouden worden (douche, onsmetting) gezien de liesplooi vaak wondproblemen geeft (door het zweet en de voortdurende beweging). Preventieve antibiotica-therapie wordt gedurende de eerste 3 dagen na de ingreep voorgeschreven.
De duur van de opname is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep. Indien niet te uitgebreid is daghospitalisatie mogelijk.
Paracetamol volstaat meestal, indien u gedurende de eerste 2 dagen enige pijn zou ondervinden. Vroege mobilisatie wordt aangespoord.
De hechtingen zijn zelf-oplosbaar en de drains zullen verwijderd worden indien het debiet laag genoeg is.
Het duurt ongeveer een jaar voordat de littekens tot rust zijn gekomen. In de eerste fase van de littekengenezing, adviseren we lokale druk dmv pleisters en eventueel siliconentherapie
De eerste controleraadpleging wordt gepland na een week. Afhankelijk van het risicoprofiel zal eventueel aangeraden worden om postoperatief heparinespuitjes te laten zetten om het risico op tromboflebitis te voorkomen. Steunkousen dienen gedurende 3 weken postoperatief gedragen te worden.
Zware fysieke inspanning dient gedurende de eerste 6 weken vermeden te worden.
Werk kan u hervatten na een 10-tal dagen.