Wat is een springvinger?

Een springvinger of ‘trigger finger’ is een vinger die tijdens het buigen klikt en tijdens het strekken met een volgende klik weer rechtkomt. Dit wordt veroorzaakt door een knobbeltje op de buigpees van de vinger. Dit knobbeltje blijft hangen achter één van de bandjes die over deze pees ligt. Soms blokkeert de vinger en kan je hem enkel recht krijgen door met de andere hand de vinger recht te trekken. Soms is buigen niet meer mogelijk; bij een geblokkeerde springduim gebeurt dit wel vaker. Bij kleine kinderen bestaat er een soort aangeboren vorm in de duim, waarbij deze onvolledig strekt.

Soms is een springvinger door de irritatie van het klikken erg pijnlijk. De pijn bevindt zich dan aan de basis van de vinger in de handpalm, op de plaats waar het knobbeltje achter het bandje blijft hangen.

Een springvinger komt vaker voor bij bepaalde aandoeningen zoals suikerziekte. Dit kan samengaan met een chronische peesontsteking van de buigpezen. Daardoor gaan die pezen verkorten en is het niet meer mogelijk om de vinger volledig te strekken.

De behandeling:

Bij een lichte springvinger kunnen we soms een cortisonespuit geven. Vaak is dit echter onvoldoende en gaan we over tot een kleine ingreep. Onder een lokale verdoving wordt het bandje over het peesknobbeltje gekliefd, waarna de vinger weer vrij kan bewegen.

Na de operatie (postoperatief)

Na de kleine ingreep in het daghospitaal, wordt een verband aangelegd dat gesloten moet blijven tot op de consultatie na één week. De vinger mag zoveel mogelijk bewegen in het verband.