Waarom een nervus ulnaris transpositie?

De nervus ulnaris is een belangrijke zenuw die van de bovenarm naar de onderarm loopt via de binnenzijde van de elleboog. Indien deze zenuw onder compressie komt te staan of in een verkeerde positie komt te liggen kan u vervelende symptomen ervaren zoals tintelingen in de vingers die deze zenuw voorziet en op termijn ook krachtverlies in de betreffende spiertjes ter hoogte van de hand.
Een transpositie van deze zenuw kan deze symptomen verbeteren.

Voor de ingreep (pre-operatief):

Aan de hand van anamnese en klinisch onderzoek zal vaak de diagnose van nervus ulnaris prikkeling reeds gemaakt kunnen worden. Een electromyografisch (EMG) onderzoek wordt steeds aangevraagd om deze diagnose te bevestigen. De ingreep en mogelijke complicaties zullen uitvoerig met u besproken worden.

De ingreep:

De ingreep kan gebeuren onder locoregionale verdoving of korte algemene verdoving. Er wordt een band rond uw arm gelegd die tijdens de duur van de ingreep de bloedtoevoer naar de te opereren zone tijdelijk afgekneld om bloedloos te kunnen opereren.
Via een kleine incisie ter hoogte van de binnenzijde van de elleboog, wordt de compressie thv de zenuw opgeheven en wordt er meer ruimte gecreƫerd door de zenuw te verleggen naar een meer vrije positie.
De wonde wordt gesloten met enkele hechtingen.

Na de ingreep (postoperatief):

Initieel wordt er een gipsspalk aangelegd. De hechtingen en de spalk zullen na 10 a 14 dagen verwijderd worden. De eerste dagen na de ingreep is hoogstand belangrijk. Zo nodig kan paracetamol als pijnstiller genomen worden. U mag de vingers dadelijk na de ingreep mobiliseren.
De tintelingen en het eventuele krachtsverlies zullen pas na enige tijd verbeteren omdat de zenuwrecuperatie traag gebeurt.