Wat is de ziekte van Dupuytren?

De ziekte van Dupuytren is een aandoening waarbij knobbeltjes en strengen ontstaan in de handpalmen en de vingers. Deze knobbels en strengen zijn gewoonlijk pijnloos, maar ze kunnen soms aanleiding geven tot kromgetrokken vingers. Hoewel de vingers normaal kunnen buigen, wordt het strekken steeds moeilijker. De ziekte geneest niet door te behandelen of opereren, maar we kunnen de beweeglijkheid van de vingers wel herstellen en trachten die zo goed mogelijk te behouden.
Bij een belangrijke groep patiënten is de ziekte erfelijk en zijn er meerdere patiënten in dezelfde familie. Vaak is de ziekte dan ook wat hardnekkiger, komt ze op jongere leeftijd voor en zijn er ook andere tekenen van verwante aandoeningen te zien. De ziekte komt vier keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

De behandeling

Er bestaan vele chirurgische methoden met zeer kleine tot enorm grote ingrepen. Het is niet nodig om alle knobbels en strengen weg te nemen. Het is belangrijk te beseffen dat chirurgie de ziekte nooit zal genezen en dat het al dan niet wegnemen van knobbels die geen problemen veroorzaken, het verdere verloop van de ziekte niet zal veranderen. Het enige doel van operaties voor de ziekte van Dupuytren is het beweeglijk maken en houden van de vingers. Daarom maken we meestal kleine insneden in de strengen. Soms is de ziekte zeer hardnekkig en kan zwaardere chirurgie nodig zijn. De huid wordt soms vervangen door huidtransplantatie van de onderarm en in uitzonderlijke gevallen zijn flapchirurgie, pinning, externe fixatie en helaas zelfs beperkte amputaties te overwegen.
Wanneer een operatie wordt voorgesteld, zal de chirurg dit uitgebreid met u bespreken.

In bepaalde gevallen kunnen collagenase-injecties nuttig zijn. De terugbetaling is beperkt tot maximaal drie flacons per aangetaste hand per jaar en tot een cumulatief maximum van acht flacons per aangetaste hand in de loop van de jaren. Met deze behandeling worden de strengen die de vingers kromtrekken als het ware ‘opgelost’ met behulp van het enzym ‘collagenase’ (Xiapex®, Sobi®). Het enzym wordt tijdens de consultatie geïnjecteerd. Daarna komen de vingers spontaan recht, ofwel – als dat nodig is – worden de vingers 24 tot 72 uur later op de consultatie recht gemanipuleerd (al dan niet onder lokale verdoving). Nadien moet u gedurende minimaal drie maanden een nachtspalk dragen. Als deze methode overwogen wordt, zal u de nodige informatie krijgen van de chirurg.

Hoe verloopt de revalidatie?

Na de operatie ligt de hand in een verband dat gesloten blijft tot op de consultatie. De afspraak voor de consultatie voorzien we na 3 tot 14 dagen. Na twee weken kunt u het verband meestal achterwege laten en de hechtingen zullen verwijderd worden.
Meestal (maar niet altijd) wordt een Levate-Spalk (strek-spalk) aangemeten. Die moet aangelegd worden zonder spanning en met de vinger(s) recht: het is zeker niet de bedoeling te stretchen en te overstrekken. De spalk moet u gedurende acht weken ’s nachts dragen. De eerste vier weken moet u de spalk ook deels overdag dragen: er wordt een oefen- schema aangeraden waarbij u de spalk telkens twee uur draagt en daarna twee uur uitlaat om dan goed te bewegen met de vingers (buigen en strekken). In uitzonderlijke gevallen, als de vingers te stijf blijven, wordt tijdelijk kine- sitherapie voorgeschreven.