Waarom een wenkbrauwlift en/of voorhoofdslift?

Veel mensen die menen hinder te ondervinden van overhangende bovenste oogleden, hebben in feite last van te laaghangende wenkbrauwen. In dat geval is er niet teveel huid van de bovenste oogleden zelf, maar hangt de huid onder de wenkbrauwen voor de ogen, omdat de wenkbrauwen in een te lage positie zijn gekomen. Hierbij geeft correctie van de oogleden alleen niet het gewenste resultaat, maar moeten de wenkbrauwen bijkomend omhoog worden gebracht.

Voor de ingreep (pre-operatief):

Een voorhoofdslift en/of wenkbrauwlift kan zowel onder plaatselijke verdoving (regionale anesthesie) als onder algehele verdoving (algehele anesthesie) plaatsvinden, afhankelijk van de techniek die wordt gekozen. Aan de hand van foto’s en een 3D scan kan u een realistisch beeld bekomen van het te verwachten resultaat.
Er zijn verschillende mogelijkheden, met elk hun specifieke indicaties, voordelen en nadelen.
De chirurg zal dit uitvoerig met u bespreken en samen met u de meest geschikte techniek kiezen.
Geneesmiddelen die de bloedstolling mogelijk beïnvloeden (“bloedverdunners”) dienen te worden gestaakt omdat deze middelen de kans op bloedingen tijdens of na de ingreep verhogen.
Rookstop wordt aangeraden 6 weken voor de ingreep tot 2 weken na de ingreep.

De ingreep:

Er zijn verschillende mogelijkheden om de wenkbrauw en/of het voorhoofd te liften.
Het voorhoofd samen met de volledige wenkbrauw kunnen gelift worden dmv de endoscopische voorhoofdslift of dmv de open (coronale) voorhoofdslift via een snede midden op het hoofd.
Indien enkel de wenkbrauw dient behandeld te worden (en niet het voorhoofd in zijn geheel), zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van de anatomie en graad van lift die we wensen te bekomen. Opties zijn de temporale wenkbrauwlift, de directe wenkbrauwlift, de draadlift en de transpalpebrale wenkbrauwlift.
Het is mogelijk dat er zowel een ptosis van de wenkbrauwen bestaat als een teveel aan huid van de bovenoogleden. In die situatie wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een bovenste ooglidcorrectie.

Na de ingreep (postoperatief):

Meestal valt de pijn na een voorhoofdslift of wenkbrauwlift mee, omdat ook plaatselijke verdoving is aangebracht. Heeft u pijn, dan kunt u paracetamol 1gr nemen, maximaal vier keer per dag.
Enkele dagen na de ingreep kunt u last van een gespannen gevoel op de schedel hebben. De dagen na de operatie kunt u blauwe en gezwollen ogen hebben, dit trekt in de loop van een week geleidelijk weg. In deze periode kunt u de haren wassen met Betadine shampoo of baby shampoo. Ongeveer tien dagen na de operatie worden de hechtingen verwijderd.
Initieel wordt er een drukverband om het hoofd aangebracht. Dit wordt de volgende dag verwijderd.
Hierna draagt u gedurende een week dag en nacht een sportband om het hoofd. Neem deze band mee naar het ziekenhuis;
Het voorhoofd kan na de operatie minder gevoelig of zelfs ongevoelig zijn. Jeuk op het behaarde hoofd is een veelvoorkomend gevolg van de ingreep.
Bij de operatie moeten de wenkbrauwen iets overgecorrigeerd worden. Dit kan tijdelijk een iets ‘verbaasde blik’ opleveren.
Slaap de eerste week met een extra kussen onder het hoofd, om zwelling in het voorhoofd te beperken;
Zware lichamelijke arbeid, til of sport wordt dient vermeden te worden gedurende twee á drie weken.