Waarom een facelift of halslift?

Het verouderingsproces van de huid begint langzaam en vrijwel onopgemerkt na het 25 en 30ste levensjaar. Met het verstrijken van de jaren verliest de huid haar elasticiteit, wordt droger, dunner en gerimpelder. De huid van de hals is een goede graadmeter voor het verouderingsproces. Factoren die de veroudering versnellen zijn o.a. intensieve en langdurige blootstelling aan zonlicht en zwaar roken. De mate waarin de huid veroudert, wisselt per persoon sterk. Sommige mensen komen rond hun 40ste in aanmerking voor een face en/of halslifting, anderen pas veel later.

Wat kunt u wel en niet van een facelift en/of halslift verwachten?

De bedoeling van een facelift en/of halslift is om het gelaat en de hals te verjongen. Zo worden in de nieuwe technieken van facial rejuvenation alle aspecten van de veroudering van het gelaat aangepakt, nl herpositioneren van de huid, versteviging van de SMAS (onderhuidse gelaats en hals structuur), en microfat grafting ter correctie van het verlies van vet-volume.
Dr. Muyldermans past deze nieuwe technieken, zoals minimal access facelift techniek gecombineerd met microfat grafting en nanofat grafting, toe om een zo mooi en natuurlijk mogelijk resultaat te kunnen bekomen op de meest veilige manier.
Een facelift heeft geen effect op eventuele rimpeling van voorhoofdshuid, oogleden, bovenlip en onderlip. Voor correctie van voorhoofd en oogleden bestaan aparte operatieprocedures. Fijne rimpeltjes rond de mond kunnen met technieken zoals TCA peeling en nanofat gerfating worden aangepakt. Van een facelift of halslift moet niet verwacht worden dat het mogelijk is alle rimpels volledig glad te trekken. Bij praten, lachen en andere aangezichtsbewegingen ontstaan als uiting van de gelaatsexpressie rimpellijntjes die ook na een face-lift aanwezig zullen blijven. Het resultaat moet dan ook in de eerste plaats een natuurlijk verjongend resultaat zijn, zonder de indruk te geven dat een chirurgische ingreep werd uitgevoerd.
Facelift en halslift worden vaak gecombineerd om het geheel van gelaat en hals mooi in elkaar te laten overlopen.

Voor hoelang levert een face-lift en/of halslift een verbetering op?

De gevolgen van het verouderingsproces van het gelaat worden door een face-lift voor een deel ongedaan gemaakt. Dit verouderingsproces wordt echter niet gestopt. Na de operatie zal net zoals ervoor de elasticiteit van de huid en onderhuidse structuren geleidelijk aan verder verloren gaan. De vraag hoelang een face-lift een verbetering zal opleveren is niet precies te beantwoorden aangezien dit per patiënt sterk wisselt. Een tweede operatie kan worden uitgevoerd indien en wanneer de patiënt dit noodzakelijk of wenselijk acht. Indien dit het geval is, is dit meestal na een periode van minimum  10 jaar. Het effect van een tweede face-lift is van langere duur dan dat van de eerste.

Voor de operatie:

Mensen die willen vermageren, dienen pas een face-lift en/of halslift te ondergaan als zij het gewenste lichaamsgewicht hebben bereikt.
Roken dient minstens 6 weken voor de ingreep en tot 2 weken na de ingreep gestopt te worden om het risico op wondproblemen drastisch te verminderen. Tevens mogen geen acetylsalicylzuur bevattende medicijnen worden gebruikt 2 weken voor de ingreep.
De dag voor operatie worden de haren gewassen met antiseptische zeep en op de dag van operatie worden geen cosmetica gebruikt.
Indien akkoord, worden voor de operatie, evenals erna, medische foto’s gemaakt.

De operatie:

De verdoving bestaat uit algemene narcose, uitgevoerd door een erkende anaesthesist.
Vlak voor u in slaap wordt gebracht, worden er door de chirurg nog enkele aantekeningen gemaakt op uw gelaat en hals.
Een facelift en/of halslift is een operatieve behandeling waarbij rimpels en uitgezakte huidplooien van hals en wangen gecorrigeerd worden. De huid van de hals en wangen wordt losgemaakt van de onderliggende SMAS structuur en de overtollige huid wordt met veilige marge verwijderd. De dieper liggende weefsellaag (SMAS) zal eveneens aangespannen worden. In geval van overmatige ophoping van onderhuids vetweefsel onder de kin of in geval van uitgesproken plooivorming in de lengterichting voor op de hals kan het noodzakelijk zijn een aparte huidsnede onder de kin te maken.
Voor de oorschelp ontstaat een zeer dun litteken dat na de littekengenezing nauwelijks waarneembaar is. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de facelift kan het litteken tot achter het oor verlengd worden.
De nieuwste technieken van facelift, die we uitvoeren, omvatten ook lipofilling van zones die volume hebben verloren tijdens het verouderingsproces. Hierdoor bekomen we nog een natuurlijker en longer-lasting resultaat.
Na afloop wordt een verband aangebracht rond het hoofd en worden drains geplaatst. De nieuwste technieken van facelift, die we uitvoeren, omvatten ook lipofilling van zones die volume hebben verloren tijdens het verouderingsproces. Hierdoor bekomen we nog een natuurlijker en longer-lasting resultaat.
Na afloop wordt een verband aangebracht rond het hoofd en worden drains geplaatst.

Na de operatie (postoperatief):

De eerste 24 uur na de operatie moet een patiënt zich zo rustig mogelijk houden. Het hoofd mag niet teveel voorover bewogen worden. Slapen met het hoofd lichtjes hoger wordt aangeraden om zwelling zo minimaal mogelijk te houden. Na de operatie is er een periode waarin aangezicht en hals gezwollen en verkleurd zijn. De duur van deze periode is gemiddeld 2 weken maar kan individueel sterk wisselen.
Voordat het ziekenhuis verlaat worden de drains verwijderd.
Een steunverband wordt aangelegd, dat dient gedragen te worden gedurende de eerste week na de ingreep.
De hechtingen voor de oorschelp zijn zelf resorbeerbaar, de overige hechtingen worden 1 week na de operatie verwijderd. Vanaf ongeveer de tweede week na operatie kan make-up worden gebruikt. De huid moet tegen uitdrogen worden beschermd met een vochthoudende crème.
U kan het werk na 7 a 10 dagen hervatten.