Waarom een neuscorrectie?

Naast operatieve ingrepen die worden uitgevoerd om misvormingen van de neus tengevolge van aangeboren afwijkingen, ziekten of ongevallen te verbeteren, worden ook operatieve behandelingen uitgevoerd ter correctie van de uitwendige vorm van de overigens niet ernstig misvormde neus. Zo verzoeken patiënten om correctie van hun neus indien deze te groot is, scheef staat, een bochel heeft, of andere onvolkomenheden vertoont.
Een neuscorrectie kan de vorm van de neus verbeteren en daarmee het zelfvertrouwen vergroten. De rhinoplastie wordt uitgevoerd door middel van de nieuwste technieken en volgens de Dallas-rhinoplasty principes, waarmee voorspelbare, gecontroleerde en natuurlijke resultaten kunnen bekomen worden.

Voor de ingreep:

Doorgaans zullen voor en na de operatie medische foto’s van het aangezicht worden gemaakt, indien akkoord wordt bekomen.
Na een uitvoerige anamnese en klinisch onderzoek, zal ook een 3D scan worden gemaakt door de chirurg; Aan de hand hiervan kunnen we bespreken wat een realistisch postoperatief resultaat kan zijn.

De operatie:

Operatieve ingrepen ter correctie van de uitwendige vorm van de neus worden onder meer uitgevoerd om :

  • de neus in zijn geheel te verkleinen of versmallen
  • de tip van de neus te verbeteren
  • een bochel (of hump) van de neusrug te verwijderen
  • een scheefstaande neus recht te zetten
  • de hoek tussen neus en bovenlip te verbeteren.
  • In sommige gevallen is het nodig om de contour van de neusrug te corrigeren met eigen kraakbeen.

Meerdere van de bovengenoemde ingrepen kunnen worden gecombineerd. Indien noodzakelijk kan gelijktijdig inwendige correctie van het neustussenschot plaatsvinden.

De incisies om de operatie te kunnen uitvoeren liggen ofwel in de inwendige neusingang (endonasaal) ofwel in de onderrand van het neustussenschot (extern) of op de overgang van de neusvleugels naar de lip.
Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan een neusoperatie onder plaatselijke verdoving of onder narcose worden uitgevoerd.

Na de operatie (postoperatief)

De pijn valt over het algemeen erg mee. Meestal zal de neus gedurende de 1e dag of dagen na de operatie inwendig zijn getamponeerd, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Opzij van de neus, ter hoogte van de onderoogleden kan de 1e dag na operatie een flinke zwelling ontstaan. Deze verdwijnt spontaan na enkele dagen. De neus zelf zal beperkte zwelling vertonen, deze verdwijnt geleidelijk aan. Een geringe zwelling kan nog gedurende enkele maanden aanwezig zijn.

Na de operatie zal meestal een pleister of spalkje over de neus zijn aangebracht. Na 1  weeen wordt dit verwijderd.
De uitwendige hechtingen zullen na 1 week verwijderd worden. In tussentijd dient hierover furacinezalf te worden aangebracht. Zo nodig kan de neus gespoeld worden met fysiologisch water.

Slapen met het hoofd lichtjes hoger wordt aangeraden om zwelling zo minimaal mogelijk te houden.
De eerste 3 weken mag er niet gemanipuleerd worden aan de binnenkant of buitenkant van de geopereerde neus.
De eerste week na de ingreep is het best hard voedsel en excessieve lipbewegingen te vermijden.
Indien u een bril draagt, kan deze de eerste 3 weken niet rusten op de neusrug en dient u het gewicht van de bril te verminderen door kaping aan het voorhoofd of door het dragen van contactlenzen.
Dagelijkse activiteiten kunnen vrij snel (na enkele dagen) worden hervat. Zware fysieke activiteiten dienen gedurende 6 weken te worden vermeden.

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de chirurg maar ook door de kwaliteit van de basisstructuren van de neus zoals het benig- en kraakbenig neusskelet en de huid van de neus. Een sterk misvormde neus zal meestal na correctie een opvallende verbetering vertonen. Bij een neus die slechts een geringe onvolkomenheid vertoont zal de verbetering in de regel veel subtieler zijn.