Afhankelijk van de graad, lokalisatie en ernst van de brandwonden kan lokale wondzorg volstaan, ofwel chirurgische interventie noodzakelijk zijn.
Vermits er een aantal criteria zijn om patiënten met meer ernstige brandwonden door te verwijzen naar een erkend brandwondencentrum, behandelen Dr Muyldermans en Dr Van Genechten enkel de minder ernstige vormen.

Criteria voor doorverwijzing naar erkend brandwonden centrum:

  • Verbranding > 10% TBSA bij volwassenen
  • Verbranding > 5% TBSA bij kinderen
  • Derdegraads verbranding > 5% TBSA
  • Verbranding bij bejaarden en kinderen
  • Verbranding bij patiënten met preëxistente aandoeningen, die de behandeling en de genezing kunnen beïnvloeden
  • Verbranding geassocieerd met een ander trauma of met inhalatieletsel
  • Verbranding ter plaatse van functionele gebieden (hand, voet, gelaat, perineum, genitalia en grote gewrichten)
  • Verbranding t.g.v. elektriciteit
  • Chemische verbranding
  • Circulaire verbranding aan romp of ledemaat

Lichte brandwonden kunnen ofwel conservatief genezen via wondzorg, gecoördineerd door de
wondzorgkliniek van het Jessa Ziekenhuis.
Indien we klinisch na enkele dagen zien dat de brandwonde diep tweedegraads is of derdegraads,
zullen we veelal overgaan tot chirurgisch debridement en reconstructie door middel van
huidgreffen.

Voor meer informatie omtrent brandwonden: www.brandwonden.be