De technieken van borstreconstructie evolueren snel. Dr. Muyldermans en Dr. Van Genechten gebruiken de meest recente technieken om uw borst(en) zo goed mogelijk te reconstrueren. Zo kunnen we vrouwen die te maken krijgen met borstkanker, of vrouwen die belast zijn met een genetische predispositie, op een professionele manier helpen op reconstructief niveau.

Partiële borstreconstructie
Met partiële borstreconstructie kunnen we defecten na borstsparende chirurgie herstellen dmv verschillende mogelijke technieken, zoals lipofilling en weefseltransposities. Zo nodig kan de andere borst ook gelift of verkleind worden om symmetrie te bekomen.

Volledige borstreconstructie
Een volledige borstreconstructie na een borstamputatie kan onmiddellijk of uitgesteld gebeuren door middel van eigen weefsel (autologe reconstructie), implantaten (prothese reconstructie) of een combinatie van beiden (composite of hybride reconstructie). Dr Muyldermans en Dr Van Genechten zullen deze technieken uitvoerig met u bespreken en u helpen met het maken van de juiste keuze. De reconstructie van de borst, eventuele aanpassing van de andere borst en eventuele tepelreconstructie gebeurt in verschillende fasen.
De verschillende opties, de timing en sequentie van de borstreconstructie zijn zeer patient-specifiek en afhankelijk van vele factoren. Het is daarom heel belangrijk in overleg met de plastische chirurg deze opties te bespreken en de meest geschikte methode samen te kiezen om alzo voor u het beste resultaat te bekomen.

Eigen weefsel borstreconstructie
Eigen weefsel kan bekomen worden onder de vorm van een flapreconstructie (DIEP flap van de buik, LD flap van de rug of TMG flap van de dij) of onder de vorm van lipofilling (vetcellen worden via een speciaal systeem geharvest ter hoogte de gewenste zones en worden druppelsgewijs opnieuw ingespoten ter hoogte van de te reconstrueren borst). Een eigen weefsel reconstructie zal, indien afgewerkt, een definitieve duurzaam resultaat blijven.

Prothese borstreconstructie
Prothese reconstructies kunnen gebeuren meestal door eerst een expander prothese te plaatsen, hierdoor stapsgewijs ruimte te creëren en nadien toe expander e vervangen door een definitieve prothese. In specifieke gevallen en afhankelijk van enkele belangrijke factoren kan ook direct de definitieve borstprothese worden geplaatst. Een prothesereconstructie zal steeds in de latere toekomst bijkomende correcties vragen omdat dit geen levenslang resultaat garandeert.
Tegenwoordig worden bij prothesereconstructie bepaalde extra matrices gebruikt, synthetisch of biologisch om het esthetisch eindresultaat te verbeteren en de patiënt minder last te bezorgen na de ingreep.

Composite of hybride borstreconstructie
Composite of hybride reconstructies zijn reconstructies waar we de prothese combineren met ofwel lipofilling ofwel een rugflap. Dit om de prothese meer te camoufleren en de borst een natuurlijker aspect te geven. Lipofilling sessies kunnen, zo nodig, meerdere malen herhaald worden, om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen.

Welke reconstructie kiezen?
Elk type van reconstructie heeft voor -en nadelen. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe meer eigen weefsel, hoe natuurlijker en duurzamer het resultaat, doch meestal is een bijkomend litteken ter hoogte van de buik, rug of dij niet te vermijden en is de initiële ingreep van langere duur. Echter cumulatief gezien over verloop van vele jaren zal een patiënt met een prothesereconstructie langere tijd in de operatiezaal en ziekenhuis zijn, omdat een prothesereconstructie na enige tijd opnieuw zal moeten herzien worden en een afgewerkte eigen weefsel reconstructie niet. Na bestraling kan de reconstructie pas gestart worden na 6 maanden tot 1 jaar, afhankelijk van de bestralingssequellen. In deze omstandigheden is een vorm van eigen weefsel reconstructie sterk aangewezen.
De verschillende opties met hun voordelen en nadelen worden ook besproken in volgende brochure (.pdf).