Wat zijn spierverslappers, hoe werkt het en wat is het verschil met fillers?

Spierverslappend worden sinds enkele jaren ook voor cosmetische doeleinden gebruikt, namelijk voor het verminderen van expressierimpels. Indien het correct wordt toegepast is het een zeer effectieve en veilige behandeling. Spierverslappers zijn een belangrijke aanwinst in het ganse arsenaal dat we tegenwoordig ter beschikking hebben om rimpels en huidveroudering te bestrijden.
Lijntjes en rimpels ontstaan ten dele door de activiteit van de onderliggende spieren. Na enkele jaren kunnen deze rimpels zichtbaar blijven, zelfs zonder spieractiviteit in het aangezicht. Dit is vooral het geval bij voorhoofdsrimpels, fronsrimpels en kraaienpootjes. Al deze rimpels doen ons er ouder uitzien dan we werkelijk zijn.

Wanneer een spierverslapper wordt geïnjecteerd in de oppervlakkige spieren van het aangezicht, relaxeert het de spieren, en voorkomt het rimpels die veroorzaakt worden door het samenknijpen van de ogen, fronsen of het optrekken van de wenkbrauwen.
Voornamelijk prominente rimpels ter hoogte van het voorhoofd, de wenkbrauwen en de ogen (kraaienpootjes) kunnen behandeld worden. De procedure kan rimpels verwijderen of voorkomen door de bewegingen die bijdragen tot hun vorming teniet te doen. Zij is niet geschikt om de algemene textuur van de huid te veranderen.

Spierverslappers worden in onze praktijk voornamelijk gebruikt voor het verminderen van gelaatsrimpels en
het verminderen van de transpiratie onder de oksels.
Het is een product dat gebruikt wordt om kleine spiertjes in het gelaat tijdelijk te verzwakken en alzo de dynamische rimpels te laten verdwijnen.
FILLERS werken op een heel ander niveau en kunnen eerder aanzien worden als een vul product om groeven die ontstaan zijn door de zwaartekracht of huidbeschadiging of veelvuldige spiercontracties. Alzo worden de statische rimpels en plooien geoblitereerd.

Hoe gebeurt een behandeling?

Een kleine hoeveelheid van de oplossing wordt rechtstreeks in de onderhuidse spiertjes die de oorzaak zijn van de rimpelvorming geïnjecteerd. Tijdens de behandeling worden verschillende prikjes gegeven in het te behandelen gebied. Normaal is slechts één sessie nodig om er voor te zorgen dat de spieren relaxeren en zo de ongewenste expressierimpels verdwijnen, doch af en toe kan het vereist zijn om na een tweetal weken een klein beetje bij te prikken.
Afhankelijk van het aantal injecties dat u nodig heeft zal een behandeling 5 tot 10 minuten vergen.
Aangezien de naald zo fijn is en de hoeveelheid vloeistof die geïnjecteerd wordt ook zodanig klein is, is de pijn die geassocieerd is met deze behandeling ook minimaal. Wanneer een spierverslapper wordt geïnjecteerd, zal u een licht prikkelend gevoel gewaarworden, wat snel verdwijnt. Geen enkele vorm van sedatie of lokale anaesthesie is nodig, doch indien gewenst kan een licht verdovende crème lokaal aangewend worden, hoewel dit zelden nodig is.

Wat mag/moet ik doen na de injecties?

U mag gedurende een tweetal uren na de procedure, de behandelde gebieden niet masseren en mag u niet plat gaan liggen om maximaal effect te krijgen in de behandelde zones. Na de injectie kunnen de dagdagelijkse activiteiten onmiddellijk nadien hervat worden.

Wanneer kan ik resultaat verwachten en hoe lang blijven de resultaten behouden?

Na de eerste reeks injecties, eventueel aangevuld met een kleine correctie waar nodig na twee weken, vertoont 95% of meer van de patiënten een positieve reactie. Ongeveer 5% reageert dus niet op de behandeling. Indien u na 2 tot 3 dagen begint te merken dat de spieren minder krachtig worden betekent dit dat de therapie succesvol is. Een maximale werking is er pas na een tweetal weken. Voor de meeste patiënten blijft het effect van een eerste behandeling 3 tot 6 maanden behouden.

Hoe vaak is een nieuwe behandeling nodig?

Om de spieren volledig verlamd te houden en de rimpels niet te laten terugkomen wordt voorgesteld de injecties te herhalen na 3 tot 4 maanden. U dient zich echter pas terug aan te dienen wanneer u opnieuw activiteit voelt in de voordien behandelde zone. In sommige gevallen kan het zijn dat dit pas na 4 maanden, een half jaar, of zelfs een jaar en later nodig is.
Er zijn geen neveneffecten op langere termijn bekend. Sommige patiënten hebben mettertijd minder frequent nieuwe behandelingen nodig, aangezien de gewoonte om de spieren te contraheren die zorgen voor de rimpels vermindert.

Wat zijn de voordelen van spierverslappers?

De behandelingen zijn uniek in die mate dat zij gebruikt worden om dynamische rimpels te behandelen, rimpels die veroorzaakt worden door bewegingen in het aangezicht.

 • Het is een snelle en effectieve manier om rimpels te verwijderen. Een behandeling duurt niet langer dan 10 minuten. De eerste resultaten zijn zichtbaar na 2 – 10 dagen.
 • Minimaal discomfort.
 • Na de injecties kan je onmiddellijk je gewone activiteiten hervatten. Er is geen enkel uiterlijk teken dat je een cosmetische behandeling achter de rug hebt.
 • Geen vermindering van gevoel of  verdoofd gevoel.
 • Het effect is steeds reversibel, en houdt 3 tot 6 maanden aan, afhankelijk van het aantal voorafgaande behandelingen.
 • Er kan een graduele verlenging optreden van het effect indien de injecties herhaald worden. Dit betekent minder behandelingen voor hetzelfde effect.
 • Het is een niet-chirurgische manier om rimpels te behandelen.

Bij sommige patiënten verdwijnen de aanwezige spanningshoofdpijnen en migraineachtige hoofdpijnen. Tijdens periodes van stress en spanning bouwen deze patiënten vaak sterke voorhoofds- en wenkbrauwspieren op. Wanneer deze spieren dan ontspannen worden, ziet men vaak ook de hoofdpijn verdwijnen.

Zijn er risico’s of nevenwerkingen?

Zelden. Tijdelijke blauwe plekjes ter hoogte van de injectieplaats is de meest voorkomende nevenwerking, hoewel ook dit vrij zeldzaam is. De vorming van blauwe plekjes kan sterker voorkomen bij patiënten die aspirine of andere bloedverdunnende medicatie innemen. Indien mogelijk zouden deze producten moeten vermeden worden voorafgaand aan de behandeling. Aanwenden van ijs kan dit euvel voorkomen.
Indien een spierverslapper enige nabijgelegen spier zou beïnvloeden, is ook daar een verminderde werking te merken. Dit wordt bij minder dan één procent van de patiënten gerapporteerd, en indien het voorkomt is het meestal in de vorm van een licht afhangen van het ooglid. Enige ongewenste spierrelaxatie van dien aard is echter ook steeds voorbijgaand vermits het effect van de spierverslapper compleet reversibel is.

Wat zijn de beperkingen van een behandeling met spierverslappers?

De injecties zijn slechts een tijdelijke oplossing voor de behandeling van dynamische rimpels. Het effect houdt zo’n drie tot zes maanden aan, waardoor twee tot vier injectiesessies per jaar nodig zijn. Klinische studies duiden aan dat de duur van het effect vaak verlengt na herhaalde injecties, zodat er mogelijk minder behandelingen nodig zijn in de toekomst.

Hoeveel kost een behandeling?

Prijzen variëren voor elke patiënt afhankelijk van de benodigde hoeveelheid van het product, en het aantal gebieden dat behandeld dient te worden. Uw arts zal dit met u op voorhand bespreken.

Spierverslappers voor het overvloedig zweten.

Overvloedig zweten (Hyperhidrosis) kan zowel sociaal als professioneel een enorme rem betekenen en leidt vaak tot emotionele stress en schaamte. Terwijl bij patiënten met een meer algemene vorm van overvloedig zweten een behandeling met lokale zalven of andere medicatie kan volstaan, kunnen patiënten die lijden aan een meer gelokaliseerde vorm van overvloedig zweten, zoals onder de oksels, of ter hoogte van de handpalmen of de voetzolen, succesvol behandeld worden met botuline toxine.
Wanneer de spierverslapper lokaal wordt geïnfiltreerd in de huid van de probleemzone, zal het ter plaatse de zenuwstimulatie van de zweetkliertjes blokkeren en zo de overvloedige zweetproduktie stopzetten. Vermits er enkel geïnjecteerd wordt in de huid is er geen risico om de dieper gelegen spieren en hun functie te beschadigen. Het effect laat ook hier meestal een paar dagen op zich wachten, en blijft gedurende 3 tot 9 maanden behouden. Herhaalde injecties geven telkens hetzelfde resultaat. De behandeling wordt goed verdragen, en gaat praktisch nooit gepaard met bijwerkingen.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Hoewel er nooit rapportering is geweest van een aangeboren deficit met dit medicijn, worden geen zwangere vrouwen behandeld. Ook lijkt het best geen vrouwen te behandelen die borstvoeding geven.
 • Patiënten met een voorgeschiedenis van neuromusculaire aandoeningen (multiple sclerose en myasthenia gravis) of andere aandoeningen waarbij er een stoornis van de neurotransmissie is vermijden beter deze behandeling.
 • Patiënten die de volgende medicatie innemen worden ook geweerd van behandeling: aminoglycoside antibiotica, penicillamine en calciumkanaalblokkers.
 • Patiënten met een allergie voor humaan albumine of een allergie aan botuline toxine