Waarom een borstverkleining?

Te zware borsten zijn vaak te wijten aan familiale aanleg of overgewicht. Het kan rug -en nekklachten, huidirritatie en psychische stress veroorzaken. Een borstreductie beoogt twee aspecten, namelijk volume en vorm. Het volume kan eenvoudig verminderd worden, maar de vormgeving is een drie-dimensionele benadering. Zowel een verbetering van het functionele als het esthetische aspect zijn bij een borstverkleining het doel.

Voor de ingreep (pre-operatief):

Grondige anamnese, klinisch onderzoek en metingen worden verricht door de chirurg tijdens het consult. Eveneens worden foto’s genomen en een 3D scan uitgevoerd. Alzo worden de dimensies van de borsten en eventuele asymmetrie met u besproken. Afhankelijk hiervan wordt de meest aangewezen techniek met u besproken, alsook de mogelijke complicaties.

Indien akkoord, worden voor de operatie, evenals erna, medische foto’s gemaakt.

Een pre-operatieve mammografie wordt aangeraden.

Indien u rookt, dient u 6 weken voor de ingreep te stoppen en dit aan te houden tot minstens 2 weken na de ingreep.

Daags voor de ingreep kan u zich wassen met een antiseptische zeep, bv chloorhexidine

Komt het Ziekenfonds tussen bij een borstverkleining?

Voor een borstverkleining met functionele klachten als indicatie, kan er een financiële tussenkomst van het ziekenfonds bekomen worden, betreffende het functionele aspect. Er moet hiervoor een aanvraag gericht worden aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om toelating te verkrijgen om de ingreep te laten uitvoeren. De aanvraag wordt u meegegeven of opgestuurd na de eerste consultatie.

De operatie:

De ingreep gebeurt onder algemene narcose (door een erkende anesthesist), in uiterst steriele omstandigheden en volgens de nieuwste technieken. Voordat u in slaap wordt gebracht, zal de chirurg enkele belangrijke aantekenen aanbrengen. De juiste positie van de tepel wordt bepaald en het te verwijderen weefsel wordt uitgemeten. Indien de borsten eerder beperkt verkleind worden, kunnen we het litteken beperken tot rondom het tepelhof en verticaal vanaf de onderrand van het tepelhof naar de plooi onder de borst (vertical scar). Echter, in de meeste gevallen is er een bijkomend horizontaal litteken in de plooi van de borst nodig (inverted T scar). Dit beoogt een driedimensionale shaping van de borst.

Bij aanvang van de ingreep wordt een dosis antibiotica toegediend.

Na de ingreep (Post-operatief):

De eerste dag na de ingreep kan u het ziekenhuis verlaten. Paracetamol volstaat meestal, indien u gedurende de eerste 2 dagen enige pijn zou ondervinden.

Onmiddellijk na de operatie kan de gevoeligheid van de tepel veranderd zijn, dit normaliseert meestal na een 3 à viertal maand.

Een steunverband wordt aangelegd en blijft ter plaatse tot op de eerste controleraadpleging, binnen de week na de ingreep. Nadien kan u gedurende een zestal weken een steunbeha of sportbeha dragen.

Zware fysieke inspanning dient gedurende de eerste 6 weken vermeden te worden.

U kan het werk hervatten na 7 a 10 dagen.

Het duurt ongeveer een jaar voordat de littekens tot rust zijn gekomen. In de eerste fase van de littekengenezing, adviseren we lokale druk dmv pleisters en eventueel siliconentherapie