Waarom een gynaecomastie-correctie?

Ook bij de man bestaat een borst bestaat voornamelijk uit een combinatie van klier- en vetweefsel. Wanneer er dan ook borstvorming is bij de man kan dit te wijten zijn aan de overontwikkeling van een der beide componenten. Het klierweefsel kan wat meer ontwikkeld zijn dan normaal of plots zijn beginnen groeien door bepaalde hormonale veranderingen. Het vetweefsel wordt beïnvloed door gewichtsveranderingen van de patiënt.

Voor de ingreep:

Grondige anamnese en klinisch onderzoek worden verricht door de chirurg tijdens het consult. Eveneens wordt een endocrinologisch nazicht en een pre-operatieve echografie aangevraagd. Indien deze onderzoeken zonder afwijkingen zijn, zal afhankelijk van het klinisch onderzoek, de meest aangewezen techniek met u besproken worden, alsook de mogelijke complicaties. Indien akkoord, worden voor de operatie, evenals erna, medische foto’s gemaakt.
Indien u zou roken, dient u te stoppen met roken minstens 6 weken voor de ingreep en tot 2 weken na de ingreep.
De dag voor de ingreep kan u zich wassen met antiseptische zeep, zoals chloorhexidine.

Is er een tussenkomst van het ziekenfonds voor een gynaecomastie-correctie?

indien overmatige klierontwikkeling de oorzaak is van deze borstvorming , is er mogelijks een tussenkomst van het ziekenfonds betreffende het functionele aspect van de ingreep. De totale kostprijs van deze ingreep zal u steeds op voorhand worden meegedeeld en hangt af van de moeilijkheidsgraad van de ingreep.

Hoe gebeurt de ingreep?

Eerst wordt aangetekend welk gebied moet worden uitgedund. Dan wordt via een kleine snede aan de onderrand van de tepel het klierweefsel verwijderd dat zich achter de tepel bevindt. Dit weefsel wordt ook opgestuurd voor anatomopathologisch onderzoek. Vaak is het nodig om rondom deze zone nog bijkomend liposuctie te doen om de contour in zijn geheel te verbeteren.
Fysiologisch vocht met een bepaalde hoeveelheid adrenaline wordt in de weefsels gebracht om de liposucties te kunnen uitvoeren. Een zuigcanule wordt vervolgens ingevoerd, die aangesloten is op een krachtige zuigpomp. Zo kan vetweefsel van de aangegeven plaats worden weggezogen. De kleine incisie wordt daarna met een onderhuidse hechting gesloten. De borstkas wordt daarna met stevige elastische windsels of pleisters verbonden.
Vaak is een korte ziekenhuisopname nodig en zal de behandeling onder narcose plaatsvinden.
Afhankelijk van de omvang van de ingreep, is het ook soms mogelijk onder plaatselijke verdoving te werken.

Na de ingreep

Na de ingreep is het behandelde gebied gezwollen, verkleurd en gevoelig. Dit verdwijnt meestal na 1 à 2 weken. De eerste 24 uur na de ingreep kan er nog wat ingebracht vocht via de insteekgaatjes draineren.
Onmiddellijk na de operatie kan de gevoeligheid van de tepel veranderd zijn, dit normaliseert meestal na een 3 à viertal maand. Er kan een tijdelijke ophoping van weefselvocht zijn in het behandelde gebied. De eerste maanden vertoont de huid een onregelmatig aspect. Het definitieve resultaat wordt pas bereikt na 3 tot 6 maanden.
Er wordt een elastisch drukverband aangelegd om de huid goed op de onderlaag te fixeren. De elastische thoraxband dient gedurende 6 weken zo veel mogelijk gedragen te worden. Dit om de postoperatieve zwelling zo goed en snel mogelijk te laten verminderen.
Paracetamol volstaat gewoonlijk de eerste dagen na de ingreep qua pijnbestrijding.
De ingreep gebeurt meestal via een dagopname. Werkhervatting is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep.